Wednesday, 1 September 2010

Batiks in a framework
August - November 2010 crox 339 ada van hoorebeke /installation window/ location: onderstraat 26, 9000 gent

Upcoming: October 2017 - early January 2018 FAKE CALLIGRAPHY will be part of „something stronger than me“ WIELS Contemporary Art Centre, Brussels (More info soon)

FAKE CALLIGRAPHY 2017 Manoeuvre kunstenplek / Maartje Fliervoet / Ada Van Hoorebeke. Dimensions variable (1...